APP端口说明

公司端:

     共有两个端口,APP和网页后台。

     1.APP:各大应用市场均可下载“掌中墨斗”APP,或直接点击此处下载。

     2.网页后台:掌中墨斗官网中:http://www.zzmodou.com,用之前注册的APP账户登录即可。

image.png

   3.组织架构创建:

      1)创建部门

      2)添加成员

      3)编辑成员信息

      4)设置管理员

      5)切换团队